دانلود آهنگ جدید   دانلود آهنگ جدید   
اصول طراحي اوراق اداري  طراحي كارت ويزيت طراحي كارت ويزيت .

طراحي كارت ويزيت

اصول طراحي اوراق اداري

سندها اداري به تيم سربرگ، كارت ويزيت و پاكت نامه گفته مي شود . در كنار آن ها، مواردي همچون صفحه يادداشت، فلش كارت، كارت هاي اعتباري و پرسنلي، ليبل وسايل و … مي توانند منزلت داشته باشند سربرگ ها از آنجاكه دارنده نشان قانوني موسسه يا كمپاني مربوطه هستند، قسمتي از ورقه ها رسمي و مهم به اكانت مي آيند و مي بايست مراقب باشيد كه اين اسناد به دست فردي كه از آن بتواند سوء به كار گيري نمايد، نيفتد .  طراحي كارت ويزيت
المانهاي مو جود در سربرگ ها مشتمل بر : علامت شركت يا اين كه كمپاني و موسسه مربوطه: جاي قرار گيري المانها در اسناد اداري مثل عمده كارهاي گرافيكي، ذوق و سليقه اي مي باشد و بسته به نظر فرد طراح دارد، اما در زمينه جاي قرار گيري نماد ها در سربرگ هاي اداري در كشور ايران بايد بدانيد، معمولا در كناره بالا در سمت راست ورقه قرار مي گيرد . چون كناره بالا، سمت چپ منحصر به فرد قرار گيري مورخ و شماره و پيوست هاي اداري مي باشد . البته در سربرگ هاي غير اداري ، مثلا براي كمپاني هاي شخصي، ممكن مي باشد طراح بتواند جاي قرار گيري آرم را به سليقه خويش انتخاب نمايد . در مجموع قانون خاصي در اين مسئله نمي باشد ، البته خوبتر است نماد در گوشه بالا ، سمت راست سربرگ قرار بگيرد . 
تاريخ ، شماره نامه، ضميمه : كه قاعدتا در بالاي كاغذ و معمولا در سمت چپ درج مي گردد . فونت به عمل رفته در اين المان معمولا ۱۰ يا ۱۱ مي باشد و بزرگتر يا اين كه كوچكتر از آن معمولا ديدني نمي باشد . در سربرگ هاي اداري تاريخ و شماره و پيوست از لازمات موادتشكيل دهنده سربرگ مي باشد . اما در سربرگ هاي غيراداري و فردي بسته به نياز و سليقه مي تواند پيوست يا شماره حذف گردد . 
عنوان كمپاني يا اين كه موسسه : كه بهتر ميباشد در اولِ سربرگ چاپ گردد تا در وهله اوليه توسط خواننده ديده شود و تشخيص اين كه سربرگ وابسته به چه ارگان يا اين كه شركت مي باشد را آسوده تر نمايد . به غير از عنوان شركت گهگاه سوتيتري نيز در پايين يا اين كه ادامه عنوان و نام كمپاني آورده مي شود . سوتيتر ، توضيحي ميباشد در مسئله كار كمپاني يا كمپاني مربوطه و بهتر مي باشد با فونتي ريزتر از عنوان كمپاني متن شود به دسته اي كه عنوان زودتر از سوتيتر چشم شود . فونت به كار گيري شده درعنوان شركت ذوق اي و بسته به نياز طراحي گزينش مي شود . 
نشاني و آدرس : آدرس و نشاني بي نقص جهت دسترسي به صاحبان سربرگ ، يك عدد ديگر از عنصرها واجب در طراحي سربرگ ها مي باشد تا چنانچه در مكاتبات رسمي نيازي به ارسال جواب يا اين كه تماس باشد، دسترسي راحت خيس گردد . در بخش آدرس و آدرس ، تلفن، فكس، نشاني پست الكترونيكي و آدرس وب وب سايت ( درصورت داشتن) بايد تصويب گردد تا همه راههاي تماس با كمپاني ذي‌ربط مقدور باشد . 
فرم ، خط و اشكال: به غير از المانهاي ذكر گرديده ، استفاده از فرم و خط در پباده سازي سربرگ مجاز مي باشد و شما مي توانيد از دو يا اين كه سه رنگ نيز در اين پباده سازي منفعت جوييد . 
سربرگها بايستي تك زبانه پباده سازي شوند . استفاده از فونتهاي انگليسي در نوشتار آن ، از فن اي بودن سربرگ كاسته و جز اشغال كردن بي مورد ورقه استفاده اي نخواهد داشت . سربرگ هاي رسمي و اداري يا بي ترديد به زبان پارسي پباده سازي مي شوند يا كاملا به زبان انگليسي و سربرگ هاي دوزبانه عملا معنا و مفهومي نخواهند داشت . 
به كارگيري از نمادهاي مذهبي در پباده سازي سربرگ هم توصيه نمي گردد . خوبست بدانيد استعمال از نمادهاي مذهبي در تمامي كارهاي گرافيكي در تمام عالم غير مجاز تلقي مي شود و آنرا نشان بي احترامي به مذهب مي دانند . البته استفاده از صحبت بسم الله و بسمه بلندمرتبه در سربرگ هاي اهل ايران مجاز مي باشد اما غير فن ايست . 
حاشيه سربرگ بايستي حداقل يك سانتيمتر در حيث گرفته شود و مورد داراي اهميت سربرگ خوب تر هست سفيد يا رنگ فراوان مضاعف ملايم تعيين شود . زيرا در هنگام كپي سياه و سفيد يا اين كه درهنگام فكس ، قضيه تند رنگي يا المانها با رنگ هاي تند ، بد كيفيت نشان داده ميشوند و درصورتي كه موضوع از رنگ يا اين كه عكس برخوردار باشد ، متن هاي داخل سربرگ يا طومار ، وضوح خود را از دست مي دهند . براين اساس در مجموع پباده سازي سربرگ ، هرچه رنگ هاي ملايم و تنوع كمتري داشته باشند، خوب تر ميباشد . 
كارت ويزيت نكاتي در رابطه اهميت كارت ويزيت و طريق پباده سازي آن: كارت ويزيت شما يك عدد از مهم‌ترين ابزاري است كه براي بازاريابي مي توانيد تهيه و تنظيم فرماييد . شما كارت ويزيتتان را به مشتريان احتمالي خود مي دهيد تا داده ها لازم براي تماس با شما را داشته باشند . همينطور مي توانيد آنرا داخل طومار ها بيندازيد يا اين كه به وسيله آن خودتان و كارتان را به ديگرافراد معرفي فرمائيد . همينطور در شراي در خبرنامه ها و پيك ها محلي تبليغات مي كنيد، كارت ويزيت شما مي تواند يك كپي مهيا براي صفحاتي باشد كه تبليغات با كارت ويزيت افراد چاپ مي شود . 
اصلي نمي‌باشد كه مي خواهيد چه به كارگيري اي از كارت ويزيتتان بكنيد، حياتي اين مي‌باشد كه اين كارت بايستي كاملاً فن اي، خوانا، و ديدني باشد و به مشتريان كمك كند به خاطر بياورند كه شما چه مي فروشيد و چرا مي بايست از شما خريد نمايند . 
اعمال كليه اين نكات روي يك ورقه كه تنها ½ ۳ ارتفاع و ۲ اينچ عرضش باشد، كار چندان بي آلايش اي نيست؛ ولي قابل انجام مي‌باشد . در ذيل پيشنهاد هايي برايتان داريم كه قبل از طراحي كارت ويزيت بايستي حتماً در ذهن داشته باشيد . 
كارتي در بعد ها استاندارد ۵×۹ سانتيمتر است كه بر روي مقوا با گراماژ متعدد ارائه مي شود . كارت ويزيت در راستي اوليه مانور تبليغاتي براي يك موضوع مي‌باشد . (بويژه براي افراد حقيقي) موادسازنده بصري كه بطور معمول در كارت ويزيت قابليت حضور دارا هستند عبارتند از: نشانه و عنوان، مختصري از محدوده فعاليت و آدرس . افقي يا عمودي بودن كارت ويزيت بستگي به چگونگي تصاوير و نوشتار آن دارد . در طراحي گرافيك كارت بايستي محدوده اي خالي از عناصر نوشتاري و چهره يي پيش بيني شود تا گرفتن كارت از آن قسمت انجام گيرد . اندازه خودكار ها در كارت ويزيت غالباً از ۱۲ پوينت عمده نخواهد بود . همينطور تنوع استفاده از فونت هاي گوناگون به نسبت سربرگ همگاني خيس خواهد بود، هرچند بايد دقت داشت اين تنوع استفاده، نبايد بيش از ۲ تا ۳ فونت باشد، ضمن آنكه همه آنها نيز مي بايست با يكديگر مشابهت بصري داشته باشند . استعمال از عكس هاي با جزئيات، بدليل عدم امكان تبارك نمايي آنها، كمتر توصيه مي شود . كارت ويزيت هم متناسب با محدوده فعاليت موضوع و لحاظ توصيه دهنده امكان حركات فانتزي را خواهد داشت (به استثناي اداره ها مدني ) . 
درصورتي كه چه بعد ها كارت ويزيت بخش اعظم بصورت استاندارد به كار گيري مي شود ولي در صورتي كه كارت بصورت عمودي پباده سازي شود،  طراحي كارت ويزيت كاستن از پهناي كارت (۲ تا ۴ ميليمتر) سبب زيباتر شدن قطع خواهد شد .اعتنا به سطح كردن انتها و ابتداي خطوط و نوشتار با يكديگر و با تصاوير و فرم ها مي تواند كارت ويزيت را قوام بخشد و بر زيبايي دكوراسيون اضافه كند . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۷:۲۷ توسط:businesscard موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :