دانلود آهنگ جدید   دانلود آهنگ جدید   
 طراحي كارت ويزيت طراحي كارت ويزيت .

طراحي كارت ويزيت

اصول طراحي اوراق اداري

سندها اداري به تيم سربرگ، كارت ويزيت و پاكت نامه گفته مي شود . در كنار آن ها، مواردي همچون صفحه يادداشت، فلش كارت، كارت هاي اعتباري و پرسنلي، ليبل وسايل و … مي توانند منزلت داشته باشند سربرگ ها از آنجاكه دارنده نشان قانوني موسسه يا كمپاني مربوطه هستند، قسمتي از ورقه ها رسمي و مهم به اكانت مي آيند و مي بايست مراقب باشيد كه اين اسناد به دست فردي كه از آن بتواند سوء به كار گيري نمايد، نيفتد .  طراحي كارت ويزيت
المانهاي مو جود در سربرگ ها مشتمل بر : علامت شركت يا اين كه كمپاني و موسسه مربوطه: جاي قرار گيري المانها در اسناد اداري مثل عمده كارهاي گرافيكي، ذوق و سليقه اي مي باشد و بسته به نظر فرد طراح دارد، اما در زمينه جاي قرار گيري نماد ها در سربرگ هاي اداري در كشور ايران بايد بدانيد، معمولا در كناره بالا در سمت راست ورقه قرار مي گيرد . چون كناره بالا، سمت چپ منحصر به فرد قرار گيري مورخ و شماره و پيوست هاي اداري مي باشد . البته در سربرگ هاي غير اداري ، مثلا براي كمپاني هاي شخصي، ممكن مي باشد طراح بتواند جاي قرار گيري آرم را به سليقه خويش انتخاب نمايد . در مجموع قانون خاصي در اين مسئله نمي باشد ، البته خوبتر است نماد در گوشه بالا ، سمت راست سربرگ قرار بگيرد . 
تاريخ ، شماره نامه، ضميمه : كه قاعدتا در بالاي كاغذ و معمولا در سمت چپ درج مي گردد . فونت به عمل رفته در اين المان معمولا ۱۰ يا ۱۱ مي باشد و بزرگتر يا اين كه كوچكتر از آن معمولا ديدني نمي باشد . در سربرگ هاي اداري تاريخ و شماره و پيوست از لازمات موادتشكيل دهنده سربرگ مي باشد . اما در سربرگ هاي غيراداري و فردي بسته به نياز و سليقه مي تواند پيوست يا شماره حذف گردد . 
عنوان كمپاني يا اين كه موسسه : كه بهتر ميباشد در اولِ سربرگ چاپ گردد تا در وهله اوليه توسط خواننده ديده شود و تشخيص اين كه سربرگ وابسته به چه ارگان يا اين كه شركت مي باشد را آسوده تر نمايد . به غير از عنوان شركت گهگاه سوتيتري نيز در پايين يا اين كه ادامه عنوان و نام كمپاني آورده مي شود . سوتيتر ، توضيحي ميباشد در مسئله كار كمپاني يا كمپاني مربوطه و بهتر مي باشد با فونتي ريزتر از عنوان كمپاني متن شود به دسته اي كه عنوان زودتر از سوتيتر چشم شود . فونت به كار گيري شده درعنوان شركت ذوق اي و بسته به نياز طراحي گزينش مي شود . 
نشاني و آدرس : آدرس و نشاني بي نقص جهت دسترسي به صاحبان سربرگ ، يك عدد ديگر از عنصرها واجب در طراحي سربرگ ها مي باشد تا چنانچه در مكاتبات رسمي نيازي به ارسال جواب يا اين كه تماس باشد، دسترسي راحت خيس گردد . در بخش آدرس و آدرس ، تلفن، فكس، نشاني پست الكترونيكي و آدرس وب وب سايت ( درصورت داشتن) بايد تصويب گردد تا همه راههاي تماس با كمپاني ذي‌ربط مقدور باشد . 
فرم ، خط و اشكال: به غير از المانهاي ذكر گرديده ، استفاده از فرم و خط در پباده سازي سربرگ مجاز مي باشد و شما مي توانيد از دو يا اين كه سه رنگ نيز در اين پباده سازي منفعت جوييد . 
سربرگها بايستي تك زبانه پباده سازي شوند . استفاده از فونتهاي انگليسي در نوشتار آن ، از فن اي بودن سربرگ كاسته و جز اشغال كردن بي مورد ورقه استفاده اي نخواهد داشت . سربرگ هاي رسمي و اداري يا بي ترديد به زبان پارسي پباده سازي مي شوند يا كاملا به زبان انگليسي و سربرگ هاي دوزبانه عملا معنا و مفهومي نخواهند داشت . 
به كارگيري از نمادهاي مذهبي در پباده سازي سربرگ هم توصيه نمي گردد . خوبست بدانيد استعمال از نمادهاي مذهبي در تمامي كارهاي گرافيكي در تمام عالم غير مجاز تلقي مي شود و آنرا نشان بي احترامي به مذهب مي دانند . البته استفاده از صحبت بسم الله و بسمه بلندمرتبه در سربرگ هاي اهل ايران مجاز مي باشد اما غير فن ايست . 
حاشيه سربرگ بايستي حداقل يك سانتيمتر در حيث گرفته شود و مورد داراي اهميت سربرگ خوب تر هست سفيد يا رنگ فراوان مضاعف ملايم تعيين شود . زيرا در هنگام كپي سياه و سفيد يا اين كه درهنگام فكس ، قضيه تند رنگي يا المانها با رنگ هاي تند ، بد كيفيت نشان داده ميشوند و درصورتي كه موضوع از رنگ يا اين كه عكس برخوردار باشد ، متن هاي داخل سربرگ يا طومار ، وضوح خود را از دست مي دهند . براين اساس در مجموع پباده سازي سربرگ ، هرچه رنگ هاي ملايم و تنوع كمتري داشته باشند، خوب تر ميباشد . 
كارت ويزيت نكاتي در رابطه اهميت كارت ويزيت و طريق پباده سازي آن: كارت ويزيت شما يك عدد از مهم‌ترين ابزاري است كه براي بازاريابي مي توانيد تهيه و تنظيم فرماييد . شما كارت ويزيتتان را به مشتريان احتمالي خود مي دهيد تا داده ها لازم براي تماس با شما را داشته باشند . همينطور مي توانيد آنرا داخل طومار ها بيندازيد يا اين كه به وسيله آن خودتان و كارتان را به ديگرافراد معرفي فرمائيد . همينطور در شراي در خبرنامه ها و پيك ها محلي تبليغات مي كنيد، كارت ويزيت شما مي تواند يك كپي مهيا براي صفحاتي باشد كه تبليغات با كارت ويزيت افراد چاپ مي شود . 
اصلي نمي‌باشد كه مي خواهيد چه به كارگيري اي از كارت ويزيتتان بكنيد، حياتي اين مي‌باشد كه اين كارت بايستي كاملاً فن اي، خوانا، و ديدني باشد و به مشتريان كمك كند به خاطر بياورند كه شما چه مي فروشيد و چرا مي بايست از شما خريد نمايند . 
اعمال كليه اين نكات روي يك ورقه كه تنها ½ ۳ ارتفاع و ۲ اينچ عرضش باشد، كار چندان بي آلايش اي نيست؛ ولي قابل انجام مي‌باشد . در ذيل پيشنهاد هايي برايتان داريم كه قبل از طراحي كارت ويزيت بايستي حتماً در ذهن داشته باشيد . 
كارتي در بعد ها استاندارد ۵×۹ سانتيمتر است كه بر روي مقوا با گراماژ متعدد ارائه مي شود . كارت ويزيت در راستي اوليه مانور تبليغاتي براي يك موضوع مي‌باشد . (بويژه براي افراد حقيقي) موادسازنده بصري كه بطور معمول در كارت ويزيت قابليت حضور دارا هستند عبارتند از: نشانه و عنوان، مختصري از محدوده فعاليت و آدرس . افقي يا عمودي بودن كارت ويزيت بستگي به چگونگي تصاوير و نوشتار آن دارد . در طراحي گرافيك كارت بايستي محدوده اي خالي از عناصر نوشتاري و چهره يي پيش بيني شود تا گرفتن كارت از آن قسمت انجام گيرد . اندازه خودكار ها در كارت ويزيت غالباً از ۱۲ پوينت عمده نخواهد بود . همينطور تنوع استفاده از فونت هاي گوناگون به نسبت سربرگ همگاني خيس خواهد بود، هرچند بايد دقت داشت اين تنوع استفاده، نبايد بيش از ۲ تا ۳ فونت باشد، ضمن آنكه همه آنها نيز مي بايست با يكديگر مشابهت بصري داشته باشند . استعمال از عكس هاي با جزئيات، بدليل عدم امكان تبارك نمايي آنها، كمتر توصيه مي شود . كارت ويزيت هم متناسب با محدوده فعاليت موضوع و لحاظ توصيه دهنده امكان حركات فانتزي را خواهد داشت (به استثناي اداره ها مدني ) . 
درصورتي كه چه بعد ها كارت ويزيت بخش اعظم بصورت استاندارد به كار گيري مي شود ولي در صورتي كه كارت بصورت عمودي پباده سازي شود،  طراحي كارت ويزيت كاستن از پهناي كارت (۲ تا ۴ ميليمتر) سبب زيباتر شدن قطع خواهد شد .اعتنا به سطح كردن انتها و ابتداي خطوط و نوشتار با يكديگر و با تصاوير و فرم ها مي تواند كارت ويزيت را قوام بخشد و بر زيبايي دكوراسيون اضافه كند . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۷:۲۷ توسط:businesscard موضوع:

نكاتي درباره اهميت كارت ويزيت و نحوه طراحي آن

براي فروش و يا ارائه سرويس ها عمده بايستي به دنبال زبانزد شدن و تبليغ خوب و درست بود تبليغات نقش بسزايي در آشنايي توليد ها و برندها دارند و توده اي با داراي اسم و رسم شدن محصولي بخش اعظم به خريد آن برند تمايل دارا‌هستند ،هرچه تبليغ جذاب تر و با جذبه خيس باشد تمايل افراد را به ديدن محصول ها و شناخت و عاقبت خريد آن محصولات ،بيشتر مي نمايد .امروزه حتي خانم هاي منزل دارو كودكان كه زياد در اجتماع نيستند   طراحي كارت ويزيت  نيز عشق به خريد برندهاي داراي اسم و رسم و به اسم دارا هستند و آن ها را به نيز توصيه مي نمايند .در اصل هنگامي محصولي با تبليغات درست معرفي مي شود اطميناني در دل فرد خريدار ساخت مي شود كه از خريد خود حس آرامش دارااست و از خريد خود راضي مي باشد و هيچ كس دوست ندارد كه با كمپاني ها و برندهايي كه نامي در جامعه ندارند و گم نام هستند دادو ستد داشته باشد . 
7 نكته در طراحي و چاپ كارت ويزيت فردي مناسب اما كساني در بازارها و تجارت مي باشند كه به واسطه ي پدران و يا مال هاي عالي و مغازه هاي گران‌قيمت نياز متعددي به تبليغات توسعه يافته نداشته اند و فروش زيادي داشته اند البته اين اشخاص تا بخواهند در دل مردمان جايي باز نمايند دستكم يك نسل بايد تجربه بگذارد تا نسل بعدي خواسته پسران و دختران آن ها در بازار داراي شهرت و به اسم شوند اما امروزه با پاره اي هزينه و به كارگيري از هنر طراحان كه براي اين كار زحمات متعددي مي كشند و زمان هاي زيادي مي بينند ،كار آسان تر شده و با سرعت بيشتري برند شما روي گويش ها مي افتد و اشخاص زيادي دوست دارا‌هستند كه با شما همكاري كنند و يا اين كه از توليدات شما خريداري نمايند . 
تبليغات اشكال فراواني دارد از قبيل :تبليغات تلوزيوني ،شبكه هاي كامپيوتري و محفظه مجازي ،بيلبوردها ،تراكت ها،بروشورها ،كاتالوگ ها،كارت ويزيت ها و آبادي ها جور تبليغ ديگر كه باعث شناخت مردم با سرويس ها و توليدات شما مي شوند . 
نكاتي كه براي داشتن كارت ويزيت موفق و كارآمد ضروري مي‌باشد بدانيد عبارتند از : 1-انتخاب لوگو و آرم براي كارتان: گذشته از هر كاري به دنبال طراحاني باشيد كه لوگو وآرم شما را پباده سازي كنند تا مردمان با آن آشنا شوند و با ديدن آن توليدها شما را بشناسند و اين لوگو و آرم بايستي منحصر به شخص و تك باشد و رقبا از آن استعمال نكرده باشند .امروزه طراحان لوگو و نماد طرح هايي بسيار جذاب متناسب با قضيه متاع و يا اين كه سرويس ها كمپاني شما مي سازند و به شما نشان مي دهد اگر پسنديديد كه آن را براي شما مي زند و مي فرستد .آرم لوگو مي بايست قابل پياده شدن روي كارت ويزيت باشد . 
2- به دنبال شعاري براي عمل و محصولتان باشيد : اين فعاليت باعث مي شود كه اكثر در موضوع شعار و شركت شما كلام شود و مشهور تر مي شويد،شعار بايستي كوتاه و يك پاراگراف اي باشد و مضمون آن درباره ي محصولات و خدمات كمپاني باشد تا مردم با شنيدن آن بدانند كه در مسئله چه جنس يا خدماتي صحبت مي شود . 
3- نشاني وب وبسايت و ايميلتان را بنويسيد : در كارت ويزيت مسلما مي بايست آدرس ، تلفن ، نام برند و نشاني وب سايت و ايميلتان را بنويسيد تا در شراي كسي خواست با شما تماس برقرار نمايد و سفارشي بدهد به راحتي تلفن و آدرستان در دسترسش باشد . 
مي توانيد ايميلي براي كارهاي تجاري خويش به رخ مستقل داشته باشيد تا پست الكرونيكي فردي شما نامرتب نشود و به راحتي نشاني اينترنتي هاي كاري را غيروابسته تحليل فرماييد و در حالتي كه دوست داشتيد جواب دهيد . 
4-فونت نوشته ها : براي تاليف متن و تيترهاي روي كارت ويزيت حتما به دنبال فونت هاي معمولي و قشنگ باشيد تا همه بتئانند آن را به راحتي بخوانند و خطي نباشد كه تلاوت آن مردم را به اعتنا بسيار و سختي بياندازد و صبر ي آن ها از تلاوت مطلب و متن كارت سر برود .براي تيترها يه خرده از حالت درشت خيس استفاده نماييد .متن نوشته ها نبايد طولاني باشد و روي كارت ويزيت مالامال از گزاره شود . 
5- اهميت كارت ويزيت منحصربه‌فرد به شخص : مي بايست از طراحتان بخواهيد به دنبال ايده هاي تازه و جديد باشد و نه اين‌كه از طرح هايي كه براي ديگر كمپاني ها استعمال شده و پر اسم و رسم شده اند به كارگيري شود بلكه مطلقا به دنبال برنامه اي اگر‌چه ساذه اما تازه باشيد تا در بازار چشم شود و مردمان آن را نو بدانند . 
6- جنس صفحه كارت ويزيت : به دنبال محصول هاي مرغوب و خوب باشيد تا عمر ورقه زياد باشد و بتوانيد طرح هايي خوشگل روي آن چاپ نماييد و امكان چاپ عكس با كيفيت روي آن را داشته باشد .امروزه بخش اعظم كارت ويزيت ها از اشكال پلاستيكي و يا گلاسه ويا لمينت ميباشند تا ديرتر كناره هايشان خراب و تا شود . 
7-عكس ها و تصاوير روي كارت ويزيت : بايستي سعي نمائيد عكس ها و تصويرهايي كه روي كارت ويزيت مي زنيد با كيفيت و داراي ارتباط با توليدها و يا اين كه سرويس ها شركت شما باشد تا مردمان با ديدن آن متوجه شوند كه با چه محصولاتي و يا اين كه خدماتي روبرو هستند نه اين كه تصويري از عكسي مضاعف خوشگل ولي نامرتبط به فرآورده و يا سرويس شما باشد و مردمان را به خطا بياندازد .كيفيت بالا و عكس زيبا قادر است اعتنا افراد را به ديدن و چه بسا خواندن مقاله روي كارت ويزيت جلب نمايد و آن ها را به خريد و يا اين كه سقارش آن خدمات ترغيب نمايد پس در اين كار دقتي لازم به عمل ببريد تا هرچه اكثر چهره يي ديدني و جالب به كار ببريد تا كارت ويزيت شما چه بسا از روي زمين هم براي قرائت برداشته شود و مطالعه شود .گهگاه مي بينيم كه كارت ويزيت هاي بي آلايش با كاغذ هاي نامرغوب و عكس هاي بي كيفيت منجر مي شود كه اشخاص بلافاصله آن را در سطل زباله بياندازند اما كارت ويزيت هاي قشنگ و با كيفيت را در كيف پول و روي ميز خود نگه مي دارند . 
8-تخفيف ها را بگوييد : تلاش نماييد در‌صورتي‌كه تخفيف ويژه اي براي فصل و يا روزهاي خاصي چون عيد ها و روزهاي پاي كوبي داريد روي كارت ويزيتتان ذكر فرمائيد تا عمده سبب ساز جلب مشتري شويد . 
9- نوشتن ساعت ها كاري : گهگاه زمان ها واجب هست ساعت ها كاري خويش را در كارت ويزيت ذكر نماييد تا مردمان در غير از ساعات كاري تماس نگيرند و يا اين كه به نشاني نام برده نيايند و با نبود شما روبرو شوند و از پيشنهاد دلسرد شوند . 
10-هماهنگي مطالب و عكس و رنگ: طراحان كارت ويزيت مي بايست به اين نكته دقت داشته باشند كه رنگ هايي كه به كار گيري مي كنند نبايد بسيار و تند باشند و همچنين استفاده از 4 رنگ بيشتر مجاز نيسشت و كارت را به هم ريخته مي نمايد .طراحان كارت ويزيت مي بايست به اين نكته اعتنا نمايند كه طرح و لوگو و همينطور عكس ها و رتگ ها تمامي و همه بايستي در يك كارت ويزيت كوچك به فيس هماهنگ وساده و خوشگل باشند و خير نا مرتب و در هم وبر نيز ،پس سادگي را در عمل بايستي مراقبت كرد تا كارت ويزيتي قشنگ درست شود . 
11-ضخامت كارت ويزيت : ضخامت آن ها حد استانداردي داردمثلا براي كارت ويزيت هاي افست چون اكثرا به فيس شيت عمومي چاپ مي شوند تعداد زيادي از كارت ها در كنار هم چيده مي شوند بنابراينسايز با اهميت كارت ويزيت افست 8/4 و4/8 مي باشد كه به عامل رعايت مارجين برش مي بايست متن ها از هر طرف 3 ميليمتر مسافت رعايت شود تا پس از برش از در ميان نرود ،اما كارت ويزيت هاي ديجيتال بدليل اين كه تعداد كمتري در كنار نيز چيده مي شوند و 12 عدد درهر برگه سر و صدا چهار و ميزان ي اين كارت ويزيت 9 در 5 مي باشد . 
12- لبه ي كارت ويزيت : برخي از اشخاص لبه هاي گرد رابراي حاشيه هاي كارت ويزيت تعيين مي نمايند و بعضا كناره هاي تيز و مستطيلي را تعيين مي نمايند كه اين به ذوق و سليقه شخص طراح و حيث كارفرما بستگي دارااست .نكته :همانطور كه مي دانيد لحن گفتاري بر اشخاص مخاطب بسيار تاثير داراست تا از شنيدن كلام هاي شما چه حسابي روي شخصيت شما بكشند اما لحن نوشتاري نيز خيلي حساس است پس دقت كنيد و ببينيد بخش اعظم اين كارت ويزيت ها بايستي دست چه دسته مخاطبي برسد براي مثال كارت ويزيت تعمير خودرو و قطعات سنگين خودرو هاي باري دست جمع اي از مردمان با مشخصات ديگري مي رسد تا كارت ويزيت توليدات آرايشي و بهداشتي كه اكثر خانم ها با آن سرو فعاليت دارند پس مخاطب تايين كننده ميباشد و به آن اعتنا نمائيد . 
تلاش نماييد در‌صورتي‌كه مي خواهيد عكسي از محصولاتتان را روي كارت ويزيت بگذاريد محصولي كه تازه باشد و عكس زيبايي داشته باشد و عكسش طوري باشد كه مخاطب متوجه شود كه اين عكس چه محصولي ميباشد را بگذاريد تا مخاطب را جذب كند .  طراحي كارت ويزيت
برخي از فعاليت فرمايان خودشان طرح ها و متن هايي براي ارائه به طراحان دارند كه اتفاقا ايده هاي جالبي مي‌باشند پس خودتان نيز در كارها شريك شويد تا كارت ويزيتتان اكثر با شما و كارتان هماهنگ شود . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۲:۵۳ توسط:businesscard موضوع:

چند روش براي اين كه كارت ويزيت خود را به بهترين ابزار براي كسب و كار تبديل كنيد

هر روزه ما بروشور كاري خويش را سواي اين كه دقيقا تحليل اش كنيم در اختيار بقيه قرار مي­دهيم . نگاهي به اين كارت هاي ويزيت روي ميزتان، درون كشو يا كيف پول تان بيندازيد . كارت هاي ويزيت كليه جا هستند؛ در سايزها، رنگ ها و اشكال متعدد . تا زماني كه ما به كارت هاي ويزيت به عنوان يك فرصت كسب و عمل نگاه نكنيم، به ضرورت آن ها پي نخواهيم برد . طراحي كارت ويزيت
حال بازه اين مي‌باشد كه نگاهي به اين تكه هاي صفحه بيندازيم و ببينيم چه مي باشند . كارت ويزيت ها بهترين فرصت براي معرفي خويش و كمپاني تان به مردم و مشتريان هستند . بدين منظور تعدادي رويه به شما معرفي خواهيم كرد: كارت­تان رو تبديل به يك وسيله كاربردي كنيد: كارت­هاي يكسري منظوره (مالتي تسك) خيلي عمده از كارت ويزيت هاي عادي چشم مي شوند . كارت­تان رو تبديل نمائيد به بليت، نشان لاي كتاب (بوكمارك)، كارت يادداشت، كارت خراش، استيكر (برچسب) و… b1 
كد QR بزنيد روي كارت ويزيت تان كد QR بزنيد (شامل نشاني وب سايت شما) و به افرادي كه كارت تان را مي دهيد توصيه يك مشوق (مانند تخفيف) در قبال بازديد از وب سايت شما بدهيد . با اين كار مي توانيد مشاهده كنيد كه كارت شما در مقدار بازديد از وب سايت تان و كسب و كارتان چقدر تاثير داشته مي‌باشد . 
b2 
با يك جمله، دقت مردمان رو جلب كنيد يك گزاره ي بي آلايش مثلا يك راستي واضح يا يك جمله جذاب يا چه بسا بي اهميت روي كارت تون بنويسيد! مثلا: احتمال اين كه شما در يك سانحه هوايي زنده بمانيد بخش اعظم از اين مي باشد كه روي يك تبليغ اينترنتي كليك كنيد! چنين جملاتي مردمان رو جذب كارت شما خواهد كرد و موجب بهبود كسب و كار شما خواهد شد . 
b3 
نقل قولي از مشتريان خود بنويسيد مردمان و مشتري ها باهم در ارتباط اند . جمله يا نظر مثبت يكي از مشتريان خويش در رابطه ي شركت تان را پشت كارت تان بنويسيد . اين فعاليت به شركت يا اين كه كارتان اعتبار مي بخشد . 
عكس­تان را روي كارت چاپ كنيد چاپ عكس خودتان روي كارت ويزيت كه موجب مي شود افراد نام و صورت شما را مقطع ها در ذهن داشته باشند . با اين كار، افراد شما را به عنوان نشان يا ادله آن شركت مي­شناسند، به علاوه اين كه شما در در ميان رقبايتان به راحتي قابل شناسايي مي گرديد و مردمان به شما برگشت خواهند كرد . 
b4 
دوران و مكان دادن كارت به اشخاص اهميت دارد زمان، مكان و چگونگي دادن كارت ويزيت به مردمان و مشتريان، از خويش كارت عمده اهميت دارد . بايستي حالت را بسنجيد كه چه موقع و چگونه كارت ويزيت خود را به اشخاص بدهيد تا بتوانيد با آن ها در مسئله كسب و كارتان نيز سخن نماييد و اين لحظه در ذهن آن­ها بماند . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۸:۱۷ توسط:businesscard موضوع:

نكات فني براي طراحي كارت ويزيت را فراموش نكنيد

1- بعد ها : مطلقا كارت ويزيت ها را در ابعاد متفاوتي ديده ايد، البته دو اندازه استاندارد و روتين 48x55 ميليمتر و 90x60 ميليمتر مي باشند . پس با دقت به نياز خود سايز سند طراحي را در حيث بگيريد . 
2- مود رنگ : در صورتي كه كارت ويزيت را براي چاپ افست در لحاظ داريد، مود رنگ را به طبع CMYK گزينش فرماييد . در صورتي كه چاپ ديجيتال انتخاب شماست، از هر دو مود رنگ RGB و CMYK مي توانيد استفاده كنيد . 
3- رزولوشن يا اين كه اعتنا تصوير : حتما، به طبع و مطلقا رزولوشن سند پباده سازي كارت ويزيت را چه براي چاپ افست و چه براي چاپ ديجيتال بايستي 300 pixel/inch باشد؛ در غير اين فيس خروجي چاپ از كيفيت مطلوبي برخوردار نخواهد بود .  طراحي كارت ويزيت


4- مارجين يا اين كه مسافت برش : هنگام انجام كارها مربوط به ليتوگرافي، تمام كارت هايي كه بايستي چاپ شود، در يك شيت (كاغذ بزرگ) قرار مي گيرد . پس از چاپ تيغه اي جهت برش و خرد كردن ورقه و جدا كردن هر كارت ويزيت به كارگيري مي شود كه با خطا در برش همپا مي باشد . براي اجتناب از اين امر، هنگام پباده سازي كارت ويزيت به اندازه 3 ميليمتر ضرورتا و 5 ميليمتر ترجيحا از چهار طرف را به عنوان خطاي برش نظر فرماييد و هرگونه متن و طرح و عكسي كه مي بايست صورت بدون نقص آن مراقبت شود در اين حيطه قرار ندهيد . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۰۶:۱۴ توسط:businesscard موضوع:

چگونه يك تبليغ چاپي كارآمد بنويسيم

1- تيتر تيتر او‌لين خط نوشتار شماست كه خواننده در تبليغات چاپي شما مي بينيد . يك تيتر قادر و ديدني مشتري هاي بالقوه را جذب كرده و انها را ترغيب مي نمايد تا به قرائت بخش اعظم در قضيه توليدها و خدمات شما بپردازند .  طراحي كارت ويزيت چندين از تيترهاي نمونه از تبليغات چاپي در ادامه مي آيد: - كمكي براي خوابي آرام : تبليغي براي خرقه خواب - قدرت بدون كنترل هيچ است: تبليغي براي تاير - بازه آن مي‌باشد كه دست رد به سينه غذاهاي نامرغوب بزنيد: تبليغي براي سس هاي مايونز 2- تيترهاي فرعي تيترهاي فرعي در تمام تبليغات چاپي وجود ندارد . يك تيتر فرعي براي تبليغات چاپي از روي اختيار است امام انگيزه از آن توسعه و بسط دادن عنوان مهم شماست و خواننده را با جزئيات بيشتري اگاه مي كند . 
- تيتر: براي 9 ماه از وي جوري محافظت نماييد كه كس ديگري نمي تواند . 
- تيتر فرعي :ما براي ياري به شما حضور داريم . 
- تيتر: به طور كامل نو . 
- عنوان فرعي : آخرين باري كه در مسئله آن شنيديدو تماما راستي داشت چه هنگامي بود؟ 3- فضاي خالي صرف اين‌كه يك تبليغ چاپي تمام ورقه را خريداري مي نماييد دليل نمي شود كه مي بايست تمام برگه آن را با تصوير و نوشته مالامال نمائيد . فضاي خالي كه بايستي در تبليغ شما وجود داشته باشد به به عبارتي ميزان متني كه براي آن مي نويسيد و تصاويري كه استفاده مي فرمائيد اهميت دارد . 
زماني كه كاغذ تبليغ شما دارنده فضاي خالي باشد جذابيت ديداري آن اكثر مي شود كه خواننده‌گان بيشتري را جذب آگهي شما مي نمايد . در‌صورتي‌كه تبليغات شما سبب ساز جذب خواندده نشود، حتي در‌صورتي‌كه كسي نيز آن را بخواند تمايلي به ادامه آن تا انتها نخواهد داشت . 
4- تصاوير در تبليغات چاپي احتياجي به تصوير عكس نمي باشد . اما در صورتي‌كه از تصاوير مطلوب استعمال نماييد، ظاهر تبليغ شما هم آراسته مي شود . هر نوع تصويري كه استفاده مي فرماييد بايستي كاملا هماهنگ و مطابق بلا تبليغ و نوشته شما باشد . به كارگيري از تصاوير در تبليغات تنها جنبه زينتي و زيبايي ندارد . به كارگيري از عكس در تبليغات چاپي موثر و خوب ميباشد اما، در صورتيكه متاع مسئله تبليغ شما فني و تخصصي باشد خوبتر ميباشد از مواقعي غير از عكس هم استفاده نمائيد . زيرا تصاوير گوياي همگي جزئيات نيستند . مي توانيد از عكس هاي زيادي به كارگيري كيند . به عنوان مثال وقتي كه قصد نشان دادن كاربرب محصولي را داريد به كارگيري از عكسهاي مختلف مي تواند گويا و بيان كننده باشد . امام با اين هم اكنون بايستي دقت داشته باشيد كه از به كارگيري بيش از جد از عكس در تبليغ به خواسته آرايش كردن آن خودداري فرمائيد . 
5- بدنه تبليغ بدنه متن تبليغ شما بايستي به گويش و لحن محاوره اي باشد . استعمال فراوان از نوشتار و متن هم مطلوب نمي باشد . 
شما براي تاليف جاي زيادي در تبليغ خويش نداريد . از هر كلمه و واژه به بهترين صورت به كار گيري كنيد . هر گزاره مي بايست به نحوي نشان دهد كه مال شما چه چيزي است و چه دليلي براي مشتري داريد كه مال شما را تعيين نمايد . مشتري شما به طبع مشكلي دارد نظير اختلال تنفسي، ماشين كهن و يا اين كه رژيم غذايي يگانه و شما در تبليغ چاپي خود در حال ارائه روش حل قابل قبولي براي اين مراد هستيد مثلا فروش قرص هاي تنفسي،اتومبيلهاي اسپرت تازه و يا مواد غذايي خاص سواي قند و چيپس هاي بي چربي . 
بخش اعظم تبليغات چاپي كه در مجلات وجود داراست دارنده متنهاي كوتاهي هستند مگر اينكه زمينه تبليغ دارو باشد كه مستمند آنست كه داده ها پزشكي و رسمي در خصوص دارو و تاثيرات جانبي به كارگيري از آن ارائه مي شود . براي شفاف شدن مطلب به آگهي هاي داروها اعتنا فرماييد و و متنهاي توضيحي آن را ملاحظه نمائيد . نوشته هاي تبليغات چاپ نبايد خيلي طولاني باشد . چيزي كه مي نويسيد براي تبليغات مي باشد خير كتاب و در ضمن قرار نميباشد كوچك ترين جزئيات مربوط به كمپاني را در تبليغات آورده توضيح دهيد . 
6- درخواست براي اقدام خب، حالا مشتري بايستي چه كاري انجام دهد؟ درصورتي كه به آنها نگوييد، از كنار تبليغ شما مي گذرند و به انجام فعاليت ديگري مشغول مي شوند . 
از آن‌ها بخواهيد كه همين حالا تماس بگيرند، از وب وبسايت شما بازديد نمايند، تا پيش از يك برهه زماني معين براي به كار گيري از تخفيف نسبت به خريد مبادرت كنند، مثال آزمايشي اخذ كنند و يا اين كه هديه اي با پيشنهاد خود داشته باشند . شما از مشتري مي خواهيد كه همين حالال اقدام كند چيزي كه معمولا هيچ گاه انجام نمي دهند مگر اين كه در خواستي يا ترغيبي براي آن وجود داشته باشد . 
7- اطلاعات تماس هيچوقت فراموش نكنيد كه داده ها تماسي خود را هم ارائه دهيد . از دادن صرف نشاني وب وبسايت خويش جلوگيري فرمائيد . زيرا براي مشتري ممكن هست فعاليت آساني نباشد كه در هر بازه زماني به وب وبسايت شما مراجعه مي كنند . در تمام تبليغات چاپي خويش اطلاعات تماس را با جزديات بي نقص بياوريد . تنها متني كه نبايد در آن صرفه جويي كردن ارائه اطلاعات تماسي با تمام جزديات است . 
آنچه اضطراري داريد اينست كه به هر يك از مشتري هاي هر جور مرجع ممكني را براي تماس با شما ارائه دهيد . هرگز تصور نكيند كه همه به وب وبسايت شما راز خواهند زد و يا برقراري تماس تلفني براي كليه سهل وآسان است و با ديدن شماره هاي شما در تبليغ بلافاصله تماس خواهند گرفت . 
براي مشتريان انتخابهاي مختلف و متنوعي براي تماس آماده سازيد تا اين مكان را داشته باشند كه بتوانند همين اكنون با شما تماس بگيرند . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۱:۳۹ توسط:businesscard موضوع:

يك كارت ويزيت خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

كارت ويزيت يكي از ارزان‌ترين اقلام تبليغاتي است، اما در شراي به زيبايي و متناسب با هر كسب‌وكاري ارائه شود، ميتواند ابزار مؤثري باشد .  طراحي كارت ويزيت
يك كارت ويزيت عالي بايد به‌خوبي پباده سازي شود . يعني طراح گرافيست بايستي با دقت به دسته كار و سرويس ها شركتي كه براي آن، چاپ كارت ويزيت طراحي مي‌كند، و همينطور با آشنايي از مشتريان مسئله كار ذكر شده اقدام به انتخاب رنگ، تركيب‌بندي، روش ارائه اطلاعات و … كند و آن را به‌خوبي در پباده سازي خويش اعمال نمايد . يك كارت ويزيت عالي مي بايست فرآورده برگه متناسب با طراحي داشته باشد . مثلا براي كارت ويزيت صفحه كتان بهتر مي‌باشد از قضيه سپيد به كارگيري شود . درصورتي‌كه رنگ‌هاي گرم مثل قرمز، نارنجي و … به‌صورت تمپلات (تمام رنگ) استعمال شود، به برهان ماهيت برگه كتان، رنگ به پشت كارت ويزيت نفوذ ميكند . در مثال ديگر درصورتي‌كه در پباده سازي از رنگ‌هاي سرد همچون آبي، سبز و … استفاده شده، بهتر است سلفون مات بر روي ورقه كارت ويزيت كشيده شود تا با سردي رنگ ها شم خاص اي به مخاطب دست بدهد . يك كارت ويزيت عالي بايستي خلاقانه باشد . بسياري از ما در كيف خويش كارت ويزيت هاي مختلفي را نگه داري مي كنيم كه عمده آن ها معمولا يك شكل و يك ميزان هستند . براي اين‌كه كارت ويزيت شما به‌خوبي جلوه نمايد تا شانس بيشتري براي باقي ماندن در كيف مشتريان را داشته باشد، بايد گوناگون از ساير كارت ها باشد . ميزان متعدد كارت ويزيت، يك ايده خلاقانه و يا اين كه يك برش يگانه مي تواند شما را به مقصود برساند . يك كارت ويزيت خوب مي بايست تنها اطلاعات حتمي را ارائه دهد . كارت ويزيت را با بروشور، كاتالوگ يا بيلبورد تبليغاتي اشتباه نگيريد! خوبتر ميباشد داده ها مربوط به رويكرد هاي تماس، نام شركت، توضيح زياد مختصري از موضوع كار شركت، لوگو و درصورتي‌كه كارت فردي باشد، نام و نام خانوادگي و سمت و عنوان مسئوليت در كارت ويزيت درج شود . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۷:۵۲ توسط:businesscard موضوع:

معني و مفهوم سمبل ماه ها و حيوان سال تولد

سمبل هاي ماه به دنياآمدن – نمادهاي ماه تولد سمبل هاي ماه تولد را مي توانايي لوگو دانست . همان گونه كه در مقاله ها گذشته ذكر شد لوگو معاني و مفاهيم فراوان گسترده اي دارااست و تنها يك علامت نمي‌باشد .  طراحي كارت ويزيت همه سمبل ها علامت ها آرم ها و… را مي توانايي لوگو دانست . سمبل هاي ماه به دنياآمدن نيز يك مدل لوگو هست و طراحي و تعيين آن ها براي هر ماه برميگردد به بروز نمادها ، خدايان و علوم اختر شناسي و طالع بيني . اسم اين نشانه ها زودياك ميباشد و عمده آن ها در يونان باستان به‌وجود آمدند . در ادامه سمبل هر ماه را به هم پا توضيحات عمده طالع بيني ابلاغ مي كنيم . 
سمبل ماه ها - علامت ماه ها سمبل هاي ماه به دنياآمدن – علامت و سمبل ماه فروردين سمبل ماه فروددين ماه حيوان قوچ هست و عنصر وجودشان آتش . همينطور رز سرخ ، گل محبوبشان مي‌باشد و روز سه روز شنبه روز مباركشان . متولدين ماه فروددين ماه پر اسم و رسم به نوزاد طبيعت ميباشند و ستاره قاضي آن ها مارس (مريخ) است . فلز وجودشان آهن و سنگ خوش يمن آن ها الماس و ياقوت مي‌باشد . رنگ دوست داستني متوليد ماه فروددين ماه قرمز و صورتي واضح و عدد خوش يمنشان 9 است . متولدين ماه فروردين شخصيت كاردينالي دارا‌هستند و “من هستم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنيا آمدن – آرم و سمبل ماه ارديبهشت سمبل ماه ارديبهشت ماه حيوان گاو نر است و عنصر وجودشان خاك . همينطور رز صورتي ، گل محبوبشان است و روز آدينه روز مباركشان . متولدين ماه ارديبهشت داراي اسم و رسم به طفل شيرخوار طبيعت مي باشند و ستاره قاضي آن ها ونوس (زهره) هست . فلز وجودشان مس و سنگ خوش يمن آن ها ياقوت كبود مي باشد . رنگ محبوب متوليد ماه ارديبهشت آبي‌رنگ آسماني ، صورتي بنفش و عدد خوش يمنشان 6 هست . متولدين ماه ارديبهشت شخصيت ثابتي دارا هستند و “همه چيز فرآورده اينجانب است” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه تولد – علامت و سمبل ماه خرداد سمبل ماه خرداد دوقولوها هست و عنصر وجودشان هوا . همينطور كامليا ، گل محبوبشان هست و روز چار شنبه روز مباركشان . متولدين ماه خرداد داراي شهرت به بچه طبيعت هستند و ستاره حاكم آن ها مركوري (عطارد) هست . فلز وجودشان جيوه و سنگ خوش يمن آن ها زمرد كبود هست . رنگ محبوب متوليد ماه خرداد زرد ، سبز ، آبي‌رنگ و عدد خوش يمنشان 5 مي‌باشد . متولدين ماه خرداد ماه شخصيت راوي دارند و “من تامل مي كنم ” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه تولد – نشانه و سمبل ماه تير سمبل ماه تير حيوان خرچنگ مي باشد و عنصر وجودشان آب . همچنين بنفشه و لي لي ، گل محبوبشان هست و روز دو‌شنبه روز مباركشان . متولدين ماه تير داراي اسم و رسم به نو بالغ طبيعت ميباشند و ستاره حاكم آن ها ماه ميباشد . فلز وجودشان نقره و سنگ خوش يمن آن ها مرواريد مي‌باشد . رنگ دوست داستني متوليد ماه تير سايه اي از رنگ هاي خاكستري و آبي رنگ و سبز و عدد خوش يمنشان 2 ميباشد . متولدين ماه تير شخصيت كاردينالي دارند و “من شم مي كنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنيا آمدن – علامت و سمبل ماه مرداد سمبل ماه مرداد حيوان شير ميباشد و عنصر وجودشان حريق . همچنين آفتابگردان ، گل محبوبشان ميباشد و روز يك شنبه روز مباركشان . متولدين ماه مرداد داراي اسم و رسم به جوان طبيعت مي‌باشند و ستاره حاكم آن ها خورشيد ميباشد . فلز وجودشان طلا و جواهرات و سنگ خوش يمن آن ها ياقوت زردرنگ مي‌باشد . رنگ دوستداشتني متوليد ماه مرداد رنگ هاي غروب خورشيد و عدد خوش يمنشان 1 مي باشد . متولدين ماه مرداد شخصيت ثابتي دارا هستند و “من عزم مي كنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه ولادت – نشانه و سمبل ماه شهريور سمبل ماه شهريور فرشته مي‌باشد و عنصر وجودشان خاك . همچنين Forgetmenot ، گل محبوبشان ميباشد و روز چهارشنبه روز مباركشان . متولدين ماه شهريور معروف به بالغ طبيعت مي‌باشند و ستاره حاكم آن ها ولكان و مركوري مي‌باشد . فلز وجودشان پلاتين و سنگ خوش يمن آن ها عقيق سبز مي باشد . رنگ محبوب متوليد ماه شهريور سايه اي از خاكستري ، سبز ، نقره اي و عدد خوش يمنشان 5 مي باشد . متولدين ماه شهريور شخصيت راوي دارند و “من تجزيه و بررسي مي كنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنيا آمدن – علامت و سمبل ماه مهر سمبل ماه مهر واحد سنجش است و عنصر وجودشان هوا . همينطور رز سفيد ، گل محبوبشان هست و روز جمعه روز مباركشان . متولدين ماه مهر معروف به “با آرمان و ازدواج” ميباشند و ستاره حاكم آن ها ونوس (زهره) مي‌باشد . فلز وجودشان مس براق و سنگ خوش يمن آن ها الماس و اوپال مي‌باشد . رنگ دوست داستني متوليد ماه مهر بژ و قهوه اي و عدد خوش يمنشان 6 هست . متولدين ماه مهر شخصيت كاردينالي دارا‌هستند و “من تعادل برقرار مي كنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنيا آمدن – نشانه و سمبل ماه آبان سمبل ماه آبان حيوان عقرب ميباشد و عنصر وجودشان آب . همينطور اركيده و رازقي ، گل محبوبشان مي‌باشد و روز سه شنبه روز مباركشان . متولدين ماه آبان مشهور به “با آمان ها” ميباشند و ستاره حاكم آن ها پلوتو مي باشد . فلز وجودشان آهن و سنگ خوش يمن سيليس مي باشد . رنگ محبوب متوليد ماه آبان قرمز‌رنگ تيره و عدد خوش يمنشان 9 ميباشد . متولدين ماه آبان شخصيت ثابتي دارا‌هستند و “من آرزو ميكنم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه ميلاد – نماد و سمبل ماه آذر سمبل ماه آذر اسب با سيماي بشر مي‌باشد و عنصر وجودشان آتش . همچنين ميخك ، گل محبوبشان مي باشد و روز پنج‌شنبه روز مباركشان . متولدين ماه آذر مشهور به “با آرمان كسب اطلاعات” هستند و ستاره قاضي آن ها ژوپيتر (مشتري) مي باشد . فلز وجودشان قلع و سنگ خوش يمن آن ها فيروزه مي باشد . رنگ محبوب متوليد ماه آذر ارغواني و عدد خوش يمنشان 3 مي‌باشد . متولدين ماه آذر شخصيت راوي دارند و “من ميبينم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه ولادت – نشانه و سمبل ماه دي سمبل ماه دي حيوان بز ميباشد و عنصر وجودشان خاك . همچنين ماگنولي ، گل محبوبشان مي باشد و روز شنبه روز مباركشان . متولدين ماه دي داراي شهرت به “با آرمان تجربه كردن” مي‌باشند و ستاره حاكم آن ها ساترن(زحل) ميباشد . فلز وجودشان سرب و سنگ خوش يمن آن ها عقيق رنگارنگ است . رنگ دوستداشتني متوليد ماه دي ماگنولي و عدد خوش يمنشان 8 ميباشد . متولدين ماه دي شخصيت كاردينالي دارا هستند و “من به كار ميگيرم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه ميلاد – علامت و سمبل ماه بهمن سمبل ماه بهمن مرد و دلو مي‌باشد و عنصر وجودشان هوا . همچنين نرگس ، گل محبوبشان ميباشد و روز روز شنبه روز مباركشان . متولدين ماه بهمن داراي اسم و رسم به “با آرمان ايده آليستي” هستند و ستاره حاكم آن ها اورانوس مي باشد . فلز وجودشان اورانيوم و سنگ خوش يمن آن ها ياقوت كبود هست . رنگ محبوب متوليد ماه بهمن آبي رنگ آسماني و عدد خوش يمنشان 4 هست . متولدين ماه بهمن شخصيت ثابتي دارند و “من مي دانم” شعار آن هاست . 
سمبل هاي ماه به دنياآمدن – نشانه و سمبل ماه اسفند سمبل ماه اسفند حيوان ماهي مي باشد و عنصر وجودشان آب . همينطور بنفشه و لي لي ، گل محبوبشان مي باشد و روز پنج شنبه روز مباركشان . متولدين ماه اسفند پر اسم و رسم به “با آرمان تفويض” ميباشند و ستاره قاضي آن ها نپتون است . فلز وجودشان تشعشعي از فلزات تصنعي و سنگ خوش يمن آن ها زمرد ميباشد . رنگ محبوب متوليد ماه اسفند سايه آبي رنگ و سبز دريايي و عدد خوش يمنشان 7 است . متولدين ماه اسفند شخصيت راوي دارا هستند و “من اعتقاد و باور دارم” شعار آن هاست . 
سمبل حيوان سال ميلاد – آرم حيوان سال تولد از تقويم ابتدايي بشريت جيل هزاره گي يا اين كه سال دوازده حيواني ، امروزه در تمامي كشورهاي جنبوب شرق آسيا رسميت داشته است اين روز‌نگار دوره هاي دوازده ساله ايست كه پي هم تكرار مي شوند . يعني سالها به جاي تاريخ و عدد به نام حيوان ها دوازده گانه نامگزاري گرديده اند . اين كه چه طور اين اسم ها گزينش شده اند و از كجا مي آيند يك مشاجره مضاعف مفصلي ميباشد كه مي بايست در يك كتاب شرح داد . در ادامه جدول سمبل حيوان سال ميلاد يا نماد حيوان سال ميلاد به مورخ شمسي ايراني را قرار داده و به طور خلاصه معني و مضمون‌ هر حيوان سال تولد را شرح مي دهيم . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۱۶:۵۵ توسط:businesscard موضوع:

اقلام ست اداري، عامل موثر در تبليغات غيرمستقيم

اقلام ست اداري، استدلال اثر گذار در تبليغات غيرمستقيمست اداري ابزاري كاربردي براي ساخت ارتباطات داخلي و فرنگي در سازمان‌هاست . اقلام موجود در ست اداري، ابزاري عالي براي نظم بخشيدن به ارتباطات است .  طراحي كارت ويزيت  در واقع اولي هدف از طراحي و ساخت ست اداري صورت دادن به همين رابطه ها هست . البته ست اداري در برنامه بازاريابي كسب‌وكارها هم فراوان موثر بوده؛ و در چهره طراحي صحيح و منطبق بر اهداف بازاريابي، قادر است به فيس غيرمستقيم بر اين موضوع تاثير بگذارد . 
كارت ويزيت و تبليغات غيرمستقيم كارت ويزيت را مي‌توان موثرترين عنصر ست اداري در بهبود تبليغات غيرمستقيم دانست . كارت ويزيت به عنوان يك ابزار ارتباطي مي تواند روشي مناسب براي بهبود روابط اشخاص در سطح هاي گوناگون تجاري باشد . در واقع يك كارت ويزيت خوب قادر است اولي منش ارتباطي كسب‌وكار با مشتريان بالقوه شود . 
كارت ويزيت و تبليغات غيرمستقيم كارت ويزيت و تبليغات غيرمستقيم اين كارت در فرصتي كوتاه قادر است؛ افراد و كسب‌وكارها را به مخاطب منحصر به فرد خويش معرفي نمايد . به فعاليت بردن كارت ويزيت در نمايشگاه‌ها، لبه جلسات، كنفرانس‌هاي مرتبط و … امداد مينمايد تا قابليت و امكان برقراري رابطه آن‌گاه از نقطه نهايي هر اتفاق افتاد ايجاد شود . به‌طور دقيق‌تر كارت ويزيت در قالب يك ابزار ارتباط ها همگاني ايفاي نقش مي‌كند؛ و در اين نقش مي‌تواند تاثيرات غيرمستقيم قابل توجهي در برنامه بازاريابي و تبليغات هر كسب‌وكار بگذارد . يك كارت ويزيت خوب، كارتي مي باشد كه در هماهنگي كامل با بقيه عنصرها ست اداري طراحي شود؛ و اطلاعات حتمي همچون معرفي صاحب و مالك كارت و داده ها تماس وي را در اختيار مخاطب قرار دهد . 
سربرگ و تبليغات غيرمستقيم سربرگسربرگ دومي عنصر موثر ست اداري، در تبليغات غيرمستقيم هر كسب‌وكار مي‌باشد . سربرگ به‌طور بخش اعظم در ارتباطات درون‌سازماني و برون‌سازي هر سازمان زمينه استعمال قرار مي‌گيرد . اين ويژگي سبب مي‌شود تا سربرگ به تيتر ابزاري براي انتقال پيام‌هاي تبليغاتي كسب‌وكار هم كاربرد داشته باشد . يك سربرگ عالي از دو جهت ميتواند در حين انجام وظيفه حياتي خود، به تبليغات غيرمستقيم اداره نيز بپردازد . 
سربرگ و تبليغات مستقيم سربرگ و تبليغات مستقيم در درجه نخستين يك سربرگ عالي مي‌تواند با جذابيت طراحي خود، حس اعتماد، حرفه‌اي بودن سازمان، كيفيت و … را در مخاطب پديد آورد . از سويي سربرگ نيز مانند ساير اقلام ست اداري، دارنده چكيده براي درج داده ها تماس مي باشد . اطلاعاتي كه امداد مي كند مسير ارتباطي مخاطبان متفاوت سربرگ با اداره هموارتر شود . 
پاكت نامه و تبليغات غيرمستقيم پاكت طومار نيز يك عدد ديگر از اقلام ست اداري است؛ كه معمولا به همراه سربرگ در اختيار مخاطب قرار مي‌گيرد . پاك‌هاي نامه در اندازه‌هاي گوناگون براي گذاشتن نامه‌هاي اداري، نوشته قراردادها و… در آن ها استفاده ميشود . پاكت‌هاي اداري معمولا كاربرد برون‌سازماني دارند؛ و به كار گيري از آنها مثل بقيه اقلام ست اداري، موجب انتقال نام‌و‌نشان بصري سازمان به بيرون از سازمان ميشود . يك پاكت اداري مي بايست با طراحي اصولي و درست، و در هماهنگي بدون نقص با بقيه اقلام ست اداري باشد . در اين شرايط مي باشد كه پاكت مي تواند پيام‌رسان نيكي براي سازمان بوده؛ و موجب تبليغات غيرمستقيم سازمان نزد مخاطبان شود . 
پاكت نامه و تبليغات مستقيم پاكت نامه و تبليغات مستقيم اعتنا به اين نكته واجب مي‌باشد كه تميز طومار از گزاره اقلام قضيه استعمال در مواقع يگانه و معمولا براي مشتريان با مرتبه اهميت بخش اعظم مي‌باشد . در سود طبيعي هست كه هزينه كردن براي ايجاد آن با كيفيت بهتر، اثر مستقيمي بر مشتريان بالفعل هر سازماني خواهد داشت . 
ساير اقلام ست اداري و تبليغات غيرمستقيم ست اداري صرفا شامل اقلام مطرح گرديده در بالا نيست . ست اداري قادر است با اعتنا به ويژگي‌ها و نيازهاي هر كسب‌وكار، شامل اقلام بيشتر و متفاوتي شود . به عنوان نمونه پاكت سي‌دي، پوشه و چه بسا اقلام تبليغاتي خاصي نظير دفترچه يادداشت، قلم و موردها مشابه هم ميتوانند تشكيل‌دهنده قسمتي از ست اداري باشند . 
ساير اقلام ست اداري و تبليغات مستقيم ساير اقلام ست اداري و تبليغات مستقيم اين اقلام نيز در فيس پباده سازي درست و هماهنگ با هدف ها بازاريابي، به همان رويه ساير اقلام ست اداري، در تبليغات غيرمستقيم هر كسب‌وكاري اثر گذار خواهند بود . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۲:۱۳ توسط:businesscard موضوع:

چگونه فروش اينترنتي خود را افزايش دهيم؟

افزايش فروش اينترنتي يكي از سوالاتي ميباشد كه اين روزها ذهن بخش اعظمي از مديران را به خود درگير كرده هست . چگونگي استعمال از كانال هاي اجتماعي مانند اينستاگرام يا اين كه تلگرام براي ارتقا فروش يا اين كه چگونگي منش اندازي يك مغازه اينترنتي به گرفتاري مديران براي ورود به فضاي آنلاين تبديل گرديده است .  طراحي كارت ويزيت
ارتقا فروش اينترنتي - تبليغات اينترنتي بياييد فرض كنيم سايتي براي معرفي كسب و عمل و افزايش فروش خود رويكرد اندازي كرديد، يوزرها و مشتريان شما چطور مي بايست شما را پيدا كنند؟ به عبارت ديگر " چه طور ترافيك ورودي به وب سايت خويش را ارتقاء دهيم؟ " در هنگام فعاليت در كانال هاي اجتماعي به مشكل مشابهي بازخورد خواهيد كرد . فرض كنيم صفحه اي در اينستاگرام يا اين كه كانالي در تلگرام براي فروش محصول ها خود ساخت كرديد . حال سوال اينجاست: چطور كاربران منرا در كانال هاي اجتماعي پيدا نمايند و چطور از طريق شبكه هاي مجازي بفروشم؟ در بازاريابي اينترنتي به دنبال راهكارهايي هستيم تا با حداقل هزينه بتوان مخاطبان هدف را به سمت سايت يا يك شبكه اجتماعي خاص جهت دهي كرد و آنها را به خريد سوق داد . در ادامه بعضي از خط مش هاي بازاريابي ديجيتال را شرح مي دهيم: 1 . از وب لاگ براي معرفي و فروش محصولات به كار گيري نماييد . 
داشتن يك وبلاگ به شما كمك مي نمايد در نتايج جستجوي گوگل و ساير موتورهاي كاوش جايگاه نيكي كسب كرده و مخاطبان به وبسايت شما هدايت شوند . توضيح در مورد محصولات، نظارت اجمالي خصوصيت محصولات، ارائه آمار و آموزش به يوزرها فقط مثال اي از محتواهاي جذابي هست كه ميتوانيد در بلاگ خود ساخت و منتشر فرمائيد . 
بخش اعظم بخوانيد: بازاريابي محتوا چيست؟ 2 . بازاريابي ايميلي براي فروش محصولات بازاريابي ايميلي يك عدد از كم هزينه ترين راه و روش ها براي جذب مخاطبان و افزايش فروش ميباشد . در واقع بازاريابي ايميلي پربازده ترين راه و روش بازاريابي اينترنتي مي باشد . اما بازاريابي ايميلي با ارسال نشاني اينترنتي هاي اسپم مضاعف گوناگون هست . در اين راه و روش شما از مخاطبان آدرس اينترنتي اخذ كرده و با برنامه مشخص و معلوم ايميل هاي متعدد مانند خبرنامه، تخفيف و يا اين كه جشنواره را به اطلاع مخاطبان خود مي رسانيد . 
ايميل ماركتينگ براي ارتقاء فروش اينترنتي اكثر بخوانيد: 7 برهان براي اينكه از همين امروز آدرس اينترنتي ماركتينگ را استارت كنيد 3 . راهكار سئو (seo) استراتژي هاي سئو به تمام تكنيك هايي گفته مي شود كه منجر بالا آمدن جايگاه وب سايت شما در نتايج جستجوي گوگل مي گردد . گوشه اي از اين تكنيك ها مربوط به ساخت محتوا بوده كه ولي وبلاگ مي تواند ياري متعددي به بهبود سئو بكند . ساير تكنيك ها مربوط به ساخت backlink و منش هاي on-page و off-page مي باشد . راهكار سئو در مواقعي كه يوزرها در نحوه سرچ كردن وارد دكان ها يا اين كه وب سايت مي شوند تاثير دوچندان زيادي دارد . ولي در بعضا موردها ممكن ميباشد رقباي قدرتمندي داشته باشيد كه نگذارند سايت شما درجه ي خوبي در نتايج جستجوي گوگل كسب كند، براين اساس به شما منش حل بعدي را توصيه ميكنيم اكثر بخوانيد: باصرفه سازي موتور جستجو (SEO) چيست؟ 

4 . تبليغات در گوگل گوگل براي كسب و امور امكاني را مهيا كرده مي باشد كه ميتوانند با پرداخت پولي در برگه اوليه نتايج گوگل قرار بگيرند . اين قضيه براي حالاتي كه امكان وصال به صفحه اوليه نيست مطلوب هست . البته ارزش آن هم مقداري به دلار بوده كه براي كسب و شغل هاي اهل ايران مقداري گران به اكانت مي آيد . 
5 . تبليغات در شبكه هاي اجتماعي را براي افزايش فروش فراموش نكنيد . 
طبق آمارها هر اهل ايران به طور ميانگين 3 الي 5 ساعت از بازه زماني خويش را در كانال هاي اجتماعي سپري مي‌كند . بنابراين نبايد اين زمان را از دست بخشيد . براي اين فعاليت واجب مي‌باشد تا محتواي جذابي را در ساير شبكه ها يا اين كه صفحات اينستاگرامي كه مخاطب هدف شما در آنان حضور دارد، قرار دهيد و آنها را به سمت شبكه يا اين كه كاغذ خود سوق‌دهي نمائيد . مقدار تعامل كاربران را با گونه هاي متعدد محتوا تحت نظر بگيريد و مطابق با ذوق و نياز مخاطب به توليد محتوا در شبكه هاي اجتماعي بپردازيد . 
6 . تبليغات اينترنتي بي ترديد بنرها يا اين كه محتواهاي ريپورتاژي را در وبسايت هاي خبري يا اين كه رسانه اي چشم ايد . ديدني هست بدانيد عمده اين تبليغات چندان گران نيستند و نو به ازاي هر كليك به چاپ كننده اطلاع رساني هزينه پرداخت مي‌كنيد كه صرفه بالايي داراست . براين اساس تبليغات اينترنتي را براي ارتقاء ترافيك به وب سايت خويش فراموش نكنيد . اما اين نكته هم حياتي ميباشد كه تبليغات در محلي منتشر شود كه مخاطب هدف شما آن را به رخ دايم نظارت مي‌نمايد درغيراينصورت ترافيك نامناسبي وارد وب سايت شما مي شود . 
تبليغات آنلاين - تبليغات اينترنتي موردها ديگري هم براي انجام تبليغات اينترنتي وجود دارااست كه يگانه بعضي حالات مي‌باشد . هر كدام از اين موردها را ميتوان به صورت غيروابسته انجام اعطا كرد ولي شايسته ترين شرايط زماني صورت مي دهد كه به صورت تركيبي و با استراتژي مشخص و معلوم در رسانه هاي ما يحتاج تبليغات انجام شود . براي اين كار نياز داريد تا راهكار تبليغات مخصوص كسب و عمل خويش را بنا كردن فرماييد . در مقاله ها بعدي به شما آموزش مي دهيم چه گونه يك راهكار فروش مناسب براي كسب و عمل خويش داشته باشيد . 


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۰:۲۳ توسط:businesscard موضوع:

آيا از اسرار يواشكي كارت ويزيت حرفه اي چيزي ميدانيد؟؟؟

1 – عكس 

عكس خود را با توج به سايز كارت، بر روي آن چاپ فرمائيد . عكس را در بالا و سمت چپ قرار دهيد . 
2 – وعده  طراحي كارت ويزيت
روي كارت ويزيت رشته اي بايد وعده اي بنويسيد كه مشتري را جذب نمايد . اين وعده بايد به ميزان كافي ترغيب كننده باشد . بايد نيازي از مشتري را برطرف كند و حتما به دنبال آن مال شما بيايد در شراي آنقدري آن نوشته كوتاه برايش جالب باشد . 
3 – دست خط 
براي تاثيرگذاري اكثر مي توانيد از مثال دست خط خويش يا اين كه امضاي خويش استعمال نمائيد . در‌صورتي‌كه دست خط يا اين كه امضا، چاپي نباشد اثرگذاري بيشتري دارد . از تراكم بيش از حد كاراكترها در يك خط اجتناب فرماييد . اذن دهيد كارت شما با طرح و نوشته مقداري كه دارد، با مشتري حرف بزند و آن مي بايست تاثير گذار باشد . 
4 – دست و دلبازي 
در دادن كارت ويزيت فن اي ولخرجي نمائيد . شايد همان كارت ويزيت بيشتر اي كه به يك نفر دادين، بتواند باعث به فروش بخش اعظم شود . شما با اين كار، عمده در معرض روئت كرد مشتري قرار خواهيد گرفت در به صورت كشاندن شغل خود ترديد نداشته باشيد . يكي از مزيت هاي داشتن كارتي با پباده سازي عالي اين مي‌باشد كه مدام به توزيع آن اشتياق داريد . ممكن ميباشد به جذابيت كارت خويش افتخار نمائيد و حرفه خود را در معرض نمايش تمامي قرار دهيد . 
5 – تاكيد بر دست و دلبازي 
هنگامي متوجه شدين كه كسي كه عشق بيشتري به محصول يا اين كه خدمات شما دارد، عمده از يك كارت ويزيت فن اي، به او بدهيد . شايد آن شخص، شخص يا اين كه كساني را بشناسد كه همانند خودش علاقه مند به متاع يا خدمات شما باشند . 
6 – ايده هاي خلاقانه 
كارت ويزيت حرفه اي 

از ايده هاي خلاقانه در طراحي كارت ويزيت رشته اي استفاده فرماييد . مي توانيد با اعتنا به مدل كسب و عمل خود، شكلي متعدد براي آن در نظر بگيريد . به عنوان مثال براي املاك، صورت منزل . براي نمايشگاه خودرو، شكل ماشين . براي فست فود، شكل يك قطعه از پيتزا . هر چيزي كه باشد مي بايست با ديدن آن كارت، آن كسب و فعاليت در ذهن بيايد . 


7 – رنگ ها 


از رنگ ها درست به كار گيري نماييد . در پباده سازي كارت ويزيت فن اي، مي بايست اصل هارموني ها را در نظر بگيريد . هارموني رنگ يعني اين‌كه رنگ ها طوري در كنار نيز قرار گيرند كه ديده نواز باشند . هنگامي وعده اي روي كارت ويزيت فن اي داريم بايستي رنگ آن متفاوت، و به ميزان لازم درشت، نسبت به ساير باشد . اين كار منجر جلب دقت مي شود . هر رنگ، يك احساس خاصي را منتقل مي نمايد و اين به عبارتي حسي مي باشد كه نسبت به كسب و كار خويش بايد ساخت نماييد . سفارش مي شود تعداد رنگ ها، 3 يا اين كه 4 رنگ بشتر نباشد . 
8 – تناسب في مابين اجزا 
مي بايست در بين اجزاي جانور روي هر كارت ويزيت رشته اي، تناسبي وجود داشته باشد . فاصله در ميان لغت ها و رديف ها، عكس شما، لوگو، وعده و…تمامي موردها مي بايست مرتبا باشد تا خواننده از ديدن آن خسته نشود و تا آخر كار شمارا دنبال نمايد و پيگير شود . 
رنگ ها و بار معنايي آن ها 
قرمز رنگ : نماد عشق – هيجان – تحريك اشتها – پويايي موضوع استفاده : محصول ها آتش نشاني – توليد ها مردانگي نارنجي رنگ : گرمي – پاييز – آتش – برانگيختگي قضيه به كارگيري : غذاهاي آماده – غذاهاي با گوجه فرنگي زردرنگ : لذت در معاش – فروغ و روشنايي – ارزش ارزان زمينه به كار گيري : جلب توجه افراد – كرم ضد آفتاب سبز : وقار – استراحت – سالمي – تازگي قضيه به كارگيري : سبزيجات كنسرو گرديده – تنباكو – محصولات نعنايي آبي رنگ : عرش – آب – جواني – امنيت قضيه استفاده : غذاهاي يخ‌زده – نوشابه ها – ناچيز اشتهايي – اعتماد – ثروت قهوه اي : زمين – راحتي – رفاه مادي موضوع به كار گيري : رشته اي بودن – كالاهاي مردانه – كافي شاپ – مقام اجتماعي


برچسب: طراحي كارت ويزيت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۴۳:۴۳ توسط:businesscard موضوع: